MEDYCYNA JUTRA

PROJEKT TERAPEUTÓW MEDYCYNY I PSYCHOLOGII ENERGETYCZNEJ

tel: 501 733 069 info@medycynajutra.eu

Terapie i terapeuci – Uczestnicy Projektu

Nazwy terapii/metod wraz z opisami są dostępne poniżej wg powyższych numerów, w porządku alfabetycznym. 

  1. terapie medycyny i psychologii energetycznej  

Medycyna energetyczna: wykorzystuje związek ciała z polami elektrycznymi, magnetycznymi i elektromagnetycznymi. Energetyczna i informacyjna interakcja z systemami biologicznymi ma na celu utrzymanie lub osiągniecie równowagi w organizmie.

Psychologia energetyczna jest połączeniem różnych modalności  zajmujących się związkiem ciała i umysłu. Jej celem jest poprawa ogólnego dobrostanu. Koncentruje się na relacjach pomiędzy myślami, emocjami, zachowaniem i systemami energetycznymi organizmu. To praca m.in. z podświadomością.

Bioenergoterapia – to wspólna nazwa dla technik uzdrawiania, które polegają na przekazywaniu energii osobie, której organizm nie jest w stanie równowagi, jest zablokowany lub ma niski poziom energii. Może się to odbywać zarówno poprzez tzw.nakładanie rąk, jak i oddziaływanie na odległość.

Dwupunkt – transformacja świadomości. To technika tzw. uzdrawiania duchowego, której efekty są widoczne na poziomie psychicznym i fizycznym. Zakłada (jak praktycznie wszystkie terapie energetyczne, choć stosują inne określenia), że funkcjonujemy w Matrycy Energetycznej, a sposobem działania jest Synchronizacja Kwantowa. Korzystać z metody można samodzielnie, podstawowym jej elementem jest wizualizacja połączona z odpowiednim nastawieniem.

EFT – Technika Emocjonalnej Wolności. To połączenie psychologii energetycznej z akupresurą. Może być stosowana samodzielnie o ile zrozumie się ogólne jej zasady. Polega na odpowiednim sformułowaniu problemu i opukiwaniu określonych punktów na ciele. 

EMDR – jedna z form terapii psychologicznych zwykle określana jako terapia “odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą  ruchów gałek ocznych”. Polega na stymulacji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, a jej celem jest stymulacja półkul mózgowych. Jest stosowana głównie w terapii PTSD (stres pourazowy), depresji i stanów lękowych.

Hipnoza – “stan świadomości związany ze skoncentrowaną uwagą, zredukowaną peryferyjną zdolnością postrzegania, charakteryzujący się zwiększona zdolnością do odpowiadania na sugestie”. Hipnoterapia to praca z podświadomością, pomocna w przypadku terapii różnego rodzaju problemów o naturze medycznej i psychologicznej. 

Nowa Germańska Medycyna – twórcą jest dr Ryke Geerd Hamer. Doszedł on do wniosku, że źródłem problemów zdrowotnych (w szczególności chorób nowotworowych) jest konflikt – dramatyczny uraz przeżywany w izolacji. Rozgrywa się on jednocześnie na 3 płaszczyznach: w psychice, mózgu i w określonym narządzie. Tzw. ogniska Hamera to zmiany w mózgu, które można obserwować przy zastosowaniu tomografii komputerowej. Ponieważ konkretny ośrodek w mózgu zawiaduje określonymi narządami, to lokalizacja ognisk Hamera pokazuje, gdzie pojawia się zmiana chorobowa (szczególnie nowotworowa). Nowa Germańska Medycyna kładzie nacisk na rozmowę terapeuty z pacjentem w celu uświadomienia sobie źródła konfliktu, które zwykle inicjuje proces samoleczenia. Przeczytaj też: Totalna Biologia.  

Reiki – japońska technika uzdrawiająca, której korzenie pochodzą z Tybetu. Jej celem jest promocja zdrowia poprzez równoważenie pól energetycznych człowieka. Ich brak równowagi, blokada czy niski poziom energii powodują problemy zdrowotne. Zabieg polega na nakładaniu rąk w miejsca na ciele, które wymagają zrównoważenia. Możliwe jest również oddziaływanie na odległość.

Terapia dźwiękiem – polega na wykorzystaniu różnego rodzaju dźwięków/wibracji w celu osiągnięcia pobudzenia przepływu energii lub jej harmonizacji. To forma relaksu, podczas której słucha się odpowiednio dobranych dźwięków i instrumentów. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu gongi i misy tybetańskie.

Theta Healing – to wprowadzenie w w stan głębokiego relaksu (generowanie fal theta), które wspomagają proces leczenia wykorzystując możliwości własnego umysłu.

Totalna Biologia – opracowana przez doktora biologii Gilberta Renauda na podstawie zasad Nowej Germańskiej Medycyny. Twierdzi on, że “Nasze choroby są przejawem konfliktów, których doświadczamy na co dzień w głębi swojego umysłu i swojej istoty. Dlatego, by przyspieszyć i zoptymalizować proces zdrowienia, konieczne jest odnalezienie i rozwiązanie tych codziennych konfliktów.” Konflikt to, innymi słowy, ponadprzeciętny wzrost poziomu stresu. Tak, jak w Nowej Germańskiej Medycynie, uświadomienie sobie źródła konfliktu = jego rozwiązanie, rozpoczyna proces samoleczenia.

Urządzenia do diagnostyki i wspomagania dobrostanu (zdrowia i dobrego samopoczucie. Istnieje wiele rozwiązań w tym zakresie. Jedną z najważniejszych grup stanowi tzw. biorezonans. W dużym skrócie jest to grupa urządzeń korzystająca z tzw. pola informacyjnego. Bazuje na tym zarówno diagnostyka, jak i proces harmonizacji, której celem jest wsparcie procesu samoleczenia. Nie definiujemy wszystkich rozwiązań w tym zakresie, ponieważ jest ich bardzo wiele. W zakładce “Uczestnicy” i “Partnerzy” znajdą się szczegółowe informacje na temat większości z nich.

Ustawienia Hellingera = Ustawienia Systemowe – to metoda terapii zarówno  indywidualnej jak i grupowej pozwalająca poznać przyczyny problemu/blokady oraz, dzięki holistycznemu podejściu do tematu, dokonać ich transformacji. Terapia może dotyczyć każdej sfery życia.

 

  1. terapie manualne

Akupunktura – technika leczenia wywodząca się z Dalekiego Wschodu. Polega na stymulowaniu tzw. punktów akupunkturowych na ciele za pomocą wkłuwania cienkiej igły. Celem jest pobudzenie krążenia energii w organizmie. Akupunktura jest uznawana za jedną technik wspomagających medycynę konwencjonalną. 

Akupresura – tzw.”miękka” wersja akupunktury polegająca na dotykaniu, uciskaniu odpowiednich punktów na ciele człowieka w celu pobudzenia krążenia energii.

Kinezjologia (energetyczna) – terapia będąca połączeniem medycyny konwencjonalnej z zasadami medycyny wschodniej. Praca z ciałem uwzględniająca tzw. odruch mięśniowy, który jest doskonałym narzędziem diagnostycznym. 

Masaż Lomi-Lomi wywodzi się z hawajskich tradycji, przez niektórych wiązany z dawną Lemurią. Jego zadaniem jest m.in. zrównoważenie, uspokojenie, poprawa przemiany materii, pracy mięśni i stawów. Wykonuje się go olejem, w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

  1. terapie preparatami energetycznymi

Homeopatia – stworzona na przełomie XVIII i XIX w. przez niemieckiego lekarza. To preparaty, których działanie opiera się na 2 zasadach: “podobne leczy podobne” oraz “im mniej, tym lepiej”. To nie jest oddziaływanie na poziomie chemicznym, lecz energetycznym (wibracje). Wpływa na skutki, a nie na przyczyny schorzenia/dolegliwości. Homeopata (są to często lekarze) głównie na podstawie wywiadu zaleca stosowanie określonych preparatów, które można kupić w aptece.

Joalis – suplementy diety o działaniu informacyjnym – energetycznym. Opracowane przez dra Josefa Jonasza w celu poprawy stanu zdrowia. Zwykle rekomendowane w wyniku analizy organizmu urządzeniami – biorezonans.

  1. ćwiczenia terapeutyczne i profilaktyczne

Kundalini joga to praktyka polegająca na ćwiczeniach fizycznych, oddechowych oraz różnych formach medytacyjnych. Pozwala utrzymać i/lub zdecydowanie poprawić stan zdrowia, zdolności mentalne oraz stan emocjonalny. Urozmaicona i bardzo skuteczna praktyka dla każdego.

Qi gong – to jeden z systemów ćwiczeń wspomagających funkcjonowanie organizmu na poziomie fizycznym i psychicznym, a jednocześnie jedna ze sztuk walki. To szereg precyzyjnie dobranych ćwiczeń (w tym oddechowych) oraz medytacji. 

Tai chi – to jeden z systemów ćwiczeń wspomagających funkcjonowanie organizmu na poziomie fizycznym i psychicznym, a jednocześnie jedna ze sztuk walki. To szereg precyzyjnie dobranych ćwiczeń (w tym oddechowych) oraz medytacji. Tai-chi jest inaczej nazywane “miękkim boksem” oraz :medytacją w ruchu”.

  1. energia przestrzeni

Astrologia – forma określania stanu przeszłego, aktualnego oraz przewidywanie możliwości (prognostyka) bazująca na energii wynikającej z ustawienia oraz ruchu ciał niebieskich (m.in.planet) w przestrzeni. To starożytna nauka, która bazując na wcześniej wymienionych elementach, interpretuje ich wpływ na Ziemię i jej mieszkańców.

Feng shui – dosłownie: wiatr i woda. To starożytna praktyka wywodząca się z Chin, chińska geomancja. Jej celem jest harmonizowanie energii przestrzeni, zwykle dla dobra osoby/osób w niej przebywających. Zobacz też: wastu.

Radiestezja – to umiejętność odbierania niewidzialnych bodźców energetycznych określanych jako promieniowanie radiestezyjne. W jej skład wchodzą m.in. geotronika czyli wyszukiwanie cieków wodnych i miejsc geopatycznych (np. żył wodnych) oraz teleradiestezja czyli lokalizowanie osób/przedmiotów na odległość.

Wastu – hinduska geomancja, to najstarszy system projektowania przestrzeni, aby jej mieszkańcy byli zdrowi i dobrze się im żyło, w zgodzie z naturą i energią przestrzeni. Zobacz też: feng shui.

 

Inne określenia dla różnego rodzaju opisywanych wcześniej metod:

Medycyna Kwantowa

Medycyna Komplementarna

Medycyna Alternatywna

Medycyna Naturalna

Psychologia Kwantowa